УПИС 2018

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Образовни профили: Оператер за израду намештаја (дуално образовање) 15 ученика
Образовни профили: Столар 15 ученика
Образовни профили: Техничар за облковање намештаја и ентеријера 30 ученика

Подручје рада: Трговина угоститељство и туризам

Образовни профил: Трговински техничар 30 ученика

 

Матуранти – генерација 2017/2018. година. Образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера


Матуранти – генерација 2017/2018. годоина. Образовни профил Трговински техничар