SSS SUM 2R FINALNA OBRADA DRVETA 15 CAS
SSS SUM 2R FINALNA OBRADA DRVETA 14 CAS
SSS SUM 2R FINALNA OBRADA DRVETA 13 CAS
SSS SUM 3R FINALNA OBRADA DRVETA 4 CAS
SSS SUM 3R FINALNA OBRADA DRVETA 3 CAS
SSS SUM 1R FINALNA OBRADA DRVETA 3 CAS
SSS SUM 1R FINALNA OBRADA DRVETA 2 CAS
SSS SUM 1R FINALNA OBRADA DRVETA 1 CAS
SSS SUM 3R FINALNA OBRADA DRVETA 2 CAS
SSS SUM 3R FINALNA OBRADA DRVETA 1 CAS

ИСПИТНИ ОДБОР И ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ

.

УПИС 2020.!!!Средња школа Грделица

 

 

Промена календара образовно васпитног рада за основне и средње школе

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ За период од 23.03.2020 до 27.03.2020.године

 

Опертивни план рада Средње школе у Грделици 17.3.-20.3.2020.

 

Прилог 1-Оперативни план рада наставника

 

Додатна упутства о настави на даљину

 

ВАЖНО!!!!

Мicrosoft Teams-платформа за учење на даљину

 

Настава на даљину- обавештење за родитеље

 

НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СА КЉУЧНИМ АКТИВНОСТИМА У ОСТВАРИВАЊУ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

НАСТАВА НА ДАЉИНУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

Mинистарства просвете,науке и технолошког развоја

УПИС 2018

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Образовни профили: Оператер за израду намештаја (дуално образовање) 15 ученика
Образовни профили: Столар 15 ученика
Образовни профили: Техничар за облковање намештаја и ентеријера 30 ученика

Подручје рада: Трговина угоститељство и туризам

Образовни профил: Трговински техничар 30 ученика

Матуранти – генерација 2017/2018. година. Образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера


Матуранти – генерација 2017/2018. годоина. Образовни профил Трговински техничар