Javna nabavka opremanje kabineta za kuvarstvo i sanacija podova u prizemljun Novembar 2023a

Predmet radova na sanaciji podova učionica u prizemlju srednje škole u Grdelici.

Prdmet radova na sanaciji podova i zidova u kabinetu za kuvarstvo srednje škole u Grdelici.

Predracun za postavljanje podova

Predracun za postavljanje podova

Dokumenta 2017

Popisna lista osnovnih sredstava ne pokretnih i pokretnih stvari koja čine osnovan sredstva na dan 31.12.2017.

Popisna lista osnovnih sitnog inventara 31.12.2017.

Izveštaj komisije o popisu u Srednjoj Školi u Grdelci na dan 31.12.2017.

Odluka o usvajanju popisa za 2017 godinu.

Zahtev za tekuće izdatke u 2017 godini.

Zahtev za tekuće izdatke u 2017 godini.

Zahtev za osnovna sredstva u 2017 godini.

Zahtev za osnovna sredstva u 2017 godini.

Zahtev za osnovna sredstva u 2017 godini.

Zahtev za tekuće izdatke u 2017-toj. Usaglašen sa budžetom grada

Zahtev o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2017 do 30.03.2017 godine.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2017 do 30.03.2017 godine

Obrazac broj 5 Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2017 do 30.06.2017 godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2017 do 30.09.2017 godine

Obrazac broj 5 Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2017 do 30.12.2017

godine

Izveštaj komisije o popisu u Srednjoj Školi u Grdelci na dan 31.12.2017 godine.

Odluka o usvajanju popisa za 2017 godinu.

Popisna lista osnovnih sredstava ne pokretnih i pokretnih stvari koja čine osnovan sredstva na dan 31.12.2017 godine.

Popisna lista osnovnih sitnog inventara 31.12.2017 godine.

Završni

Dokumenta 2018

Zahtev za osnovna sredstva u 2018 godini.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2018 do 30.03.2018 godine.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama Srednje Škole u Grdelici

Zahtev za tekuće izdatke u 2018 godini.

Dokumenta 2019

Izveštaj o fiinasijskom poslovanju 2018

Izvršenje Budžeta

Obrazac za programski budžet 2018

Obrazac 6 Srednje škole

Obrazac SVS Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava

Završni

Zahtev za osnovna sredstva u 2019 godini

Zahtev za tekuće izdatke u 2019 godini

Dokumenta 2020

Finansijska 2019

Dokumenta 2022

Raspored pismenih zatakata

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

Pravilnik ponašanja

Pravilnik o sprovođenju i organizaciji ispita

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Pravilnik o ocenjivanju

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih

Pravilnik o izboru učenika generacije

Letak

Letak