УПИС 2021/2022

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Образовни профили: Оператер за израду намештаја (дуално образовање) 8+7 ученика
Образовни профили: Столар (дуално образованје) 8+7 ученика


Подручје рада: Трговина угоститељство и туризам

Образовни профил: Кулинарски техничар 28 ученика